• Wizyta konsultacyjna:
  1 – 3 pierwsze spotkania mające charakter diagnostyczny, pozwalające zorientować się w trudnościach, problemach i sytuacji życiowej zgłaszającej się osoby. Na koniec procesu konsultacji pacjentowi zaproponowana zostaje najkorzystniejsza forma pomocy.

 

 • Terapia indywidualna krótkoterminowa:
  służy zrozumieniu i rozwiązaniu konkretnego problemu, trudnej sytuacji (tj. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, choroba, przeprowadzka, itd.). Liczba sesji i ich częstotliwość zostaje określona podczas konsultacji (zwykle około 40 spotkań).

 

 • Terapia indywidualna długoterminowa:
  praca skupiona wokół historii życia pacjenta związana z jego cierpieniem, której celem jest głębokie poznanie siebie oraz zmiana funkcjonowania w wielu obszarach życia. Taka forma pomocy nie ma ściśle określonego terminu zakończenia. Praca kończy się w momencie, gdy obie strony uznają, że założone na początku cele zostały osiągnięte. W praktyce takie terapie trwają kilka lat.
 • Terapia wspierająca:
  dla osób po epizodzie chorobowym (psychoza, głęboka depresja), służąca pomocą w powrocie do bardziej dojrzałego funkcjonowania.


  Czas trwania jednej sesji to 50 minut. Koszt – 110 złotych.

Zadzwoń: 607 684 916

 • Diagnostyka psychologiczna:
  poziomu inteligencji, zmian organicznych centralnego układu nerwowego, osobowości.

 

 • Szkolenia:
  oferta szkoleniowe dla grup dotycząca rozwijania kompetencji społecznych, profilaktyki uzależnień, wypalenia zawodowego.

 

 • Konsultacja psychiatryczna:
  na miejscu istnieje możliwość umówienia wizyty u lekarza psychiatry, jeśli wystąpi potrzeba wsparcia farmakologicznego.