Nazywam się Małgorzata Danielewicz.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr cert.265).
Psychologię ukończyłam na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2003r), a Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (2009r). Posiadam również dyplom Studium Terapii Młodzieży.
Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w jednym z najstarszych lubelskich Ośrodków Psychoterapii (dawny Ośrodek Higieny Psychicznej) przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie.

Posiadam doświadczenie w pracy z szeroką grupą pacjentów: osoby chore psychicznie, depresyjne, z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami jedzenia, zaburzeniami nerwicowymi, lękami, nieśmiałością, trudnościami w relacjach, zaburzeniami wieku dorastania.
Posiadam również uprawnienia do prowadzenia terapii szkoleniowej dla terapeutów ubiegających się o certyfikat w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Tel: 607 684 916

W ramach praktyki prywatnej zajmuję się głównie psychoterapią indywidualną:

  • młodzieży,
  • osób dorosłych.

 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.