Psychoterapia

  Psychoterapia jest procesem w którym terapeuta empatycznie towarzyszy swojemu pacjentowi w wędrówce mającej na celu poznawanie siebie. Służy ona wzbudzaniu nadziei oraz nauce rozpoznawania swoich potrzeb, pragnień i lęków. Dzięki temu pacjent staje się bardziej świadomy siebie, relacji które nawiązuje oraz rozumie swoje emocje i motywy postępowania. Pacjent w relacji z terapeutą doświadcza własnej zdolności do ufania drugiemu człowiekowi. W konsekwencji odzyskuje on poczucie wpływu na własne życie, może dokonywać korzystnych wyborów oraz zmieniać dotychczasowe sposoby funkcjonowania.

Zadzwoń: 607 684 916

Psychoterapia jest formą pomocy w leczeniu takich zaburzeń jak:

 • depresje
 • zaburzenia nerwicowe i lękowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia seksualne
 • zaburzenia odżywiania się
 • zaburzenia psychosomatyczne

 

Pomaga w rozwiązywaniu takich trudnościach jak:

 • przedłużona żałoba
 • niepłodność
 • kryzysy życiowe, małżeńskie, rodzinne
 • trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji (z partnerem, dzieckiem, rodzicami, przyjaciółmi, w pracy)
 • niskie poczucie własnej wartości, nadmierna nieśmiałość, trudności w wyrażaniu własnego zdania
 • współuzależnienie oraz DDA
 • trudności szkolne i wychowawcze

 
  
 

2013.07.15.
Zaburzenia nerwicowe: część I – zaburzenia lękowe

Nerwicami nazywamy grupę zaburzeń niepsychotycznych o przewlekłym przebiegu, bogatej i różnorodnej symptomatyce, niekiedy intensywnej, powodującej u chorego znaczne cierpienie. Nerwice są zaburzeniami grupowanymi w trzech zbiorach tj.: zaburzenia lękowe zaburzenia somatyczne zaburzenia dysocjacyjne Przyczyny: Przyczynami zaburzeń nerwicowych są wewnętrzne konflikty psychologiczne, trudne sytuacje i problemy, których osoba chora nie potrafi samodzielnie rozwiązać. Mogą to być […]

2012.11.24.
Zaburzenia odżywiania się

  Czym są zaburzenia odżywiania się?   Zaburzenia odżywiania się to wszelkie choroby związane z zaburzeniami jedzenia o podłoży emocjonalnym. Oznacza to, że wszystko co możemy zaobserwować np. prowokowanie wymiotów, objadanie się czy restrykcyjne diety to jedynie objawy tego co przeżywa osoba chora. Zaburzenia odżywiania się można podzielić na dwie grupy: – specyficzne tj. anoreksja […]

2012.10.21.
Depresja poporodowa

Czym jest depresja poporodowa? Depresja poporodowa jest zaburzeniem nastroju, które charakteryzuje się wystąpieniem objawów epizodu depresyjnego w ciągu 3 miesięcy po porodzie, trwającym od kilku miesięcy do kilku lat (Cameron, 2005; por. Pitt, 1973; por. Banasiak – Parzych, 2007). Matki bardzo często cierpią w samotności i wstydzą się wyrażać swoje uczucia. Mimo trudności starają się […]

PEŁNA LISTA ARTYKUŁÓW >>